Edebiyat İnceleme

Tasavvufi Şiir Şerhleri PDF E-Kitap

Tasavvufi Şiir Şerhleri PDF E-Kitap

Son yıllarda hız kazanan Türk klasik edebiyatı araştırmaları, bu edebiyatın şiir ağırlıklı bir karakter göstermesinin tabîî bir neticesi olarak manzum eserler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Konu üzerindeki akademik araştırmaların tarihçesi haklı olarak divan metinlerinin neşri ile başlamış, daha sonra neşredilmiş bu divan metinleri üzerinde yapılan değişik türden tahlil ve incelemelerle devam etmiştir. …

Devamını Oku »

Bozkırda Yeşeren Sevda Türküleri PDF E-Kitap

Bozkırda Yeşeren Sevda Türküleri PDF E-Kitap

“Eğer siz de Cemile’yi okuyup Cemile ve Daniyar’ın masalsı aşkına şahitlik ettiyseniz, Gün Olur Asra Bedel’in Yedigey’i ile bir asra bedel bir gün yaşadıysanız, Beyaz Gemi’nin isimsiz çocuğu ile Issıkgöl’den her gün geçen Beyaz Gemi’yi seyrettiyseniz, Öğretmen Duyşen’in idealizmine hayranlık duyduysanız, Al Yazmalım Selvi Boylum’un Asel’i ile “Sevgi mi emek …

Devamını Oku »

Yazının da Yıtılıverdiği Yer PDF E-Kitap

Yazının da Yıtılıverdiği Yer PDF E-Kitap

Modern Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Bilge Karasu’nun yapıtını bir bütün olarak ele alan bu ilk kapsamlı inceleme, yapıtın ürettiği anlamlardan çok anlam üretme stratejilerini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Bu yüzden de bir eleştiriden çok bir okuma denemesi olarak, yazının yazılmasından önceki süreçten başlayıp, yazma anına, henüz hiç kimse tarafından okunmamış …

Devamını Oku »

Kardeş Fırtınalar PDF E-Kitap

Kardeş Fırtınalar PDF E-Kitap

Şiiri “fırtına”, şairi “fırtına estiren” olarak tanımlıyor Gültekin Emre; bu algının ürünü tanıtım-değerlendirme yazılarında, Melih Cevdet Anday’dan İlhan Berk’e, Ahmet Oktay’dan Gülten Akın’a, Enis Batur’dan Hulki Aktunç’a, Cevat Çapan’dan Refik Durbaş’a çok parçalı bir “Türk Şiiri Panoraması”na varıyor; her bir şairi “kardeşçe” adlandırıp selamlayarak: Ahmet Oktay, “şiiri-mizin genç çınarı”; Gülten …

Devamını Oku »

Batılılaşma ve Türk Edebiyatı PDF E-Kitap

Batılılaşma ve Türk Edebiyatı PDF E-Kitap

Osmanlı yöneticileri, XVIII. asrın başlarında, askerliğe, bilime ve teknolojiye dair yeniliklere yönelirken, farkında olmadan, hayatın her alanında ve sanatta Batılılaşmaya da kapı aralamışlardır. Böylece, hem fizik hem estetik bir değişim süreci, aynı zamanda başlamıştır. Bin yıldır içinde yaşanılan kültürden bir başka kültüre geçilmektedir. Ne var ki, sanatın, özellikle edebiyatın akşamdan …

Devamını Oku »

Kuramdan Yoruma PDF E-Kitap

Kuramdan Yoruma PDF E-Kitap

‘Hikayenin geçmiş dönemlerde zaman zaman kimi ibda’ eylemine ad olarak kullanıldığını da biliyoruz. Modern anlatma tekniklerinin ortaya çıkması, nesnesi hikaye olan bir ibda’nın adının da hikaye olmasıyla beliren türsel karmaşanın giderilebilmesi için yaratılışsallık ve kurgusallıktan hareketle hikaye ile öykü ayrımının yapılmasını zorunlu hale getirmiş, öyküsüyle birlikte adı ‘olay’la sınırlanan hikaye, …

Devamını Oku »

Edebiyat ve Medya PDF E-Kitap

Edebiyat ve Medya PDF E-Kitap

Kitle ile iletişim araçlarının yaygınlaşması ve etki gücünün anlaşılması, özellikle 1980’li yıllardan başlayarak yoğunlaşan medya teorileri araştırmalarına neden oldu. Medya üzerine kurumsal araştırmalar, kimi yerde edebiyat biliminin yanı sıra, kimi yerde de genel edebiyat biliminin çatısı altında yürütülmekte. Amerikalı araştırmacıların başı çektiği iletişim bilimi yayınlarının yanı sıra, Alman edebiyat bilimcilerinin …

Devamını Oku »

Nazım Hikmet Şiirinin Gücü PDF E-Kitap

Nazım Hikmet Şiirinin Gücü PDF E-Kitap

Sonra şu on yıldan bu yanabenim fakir milletime ikram edebildiğimbir tek elmam var elimde, doktor,bir kırmızı elma:kalbim.Nâzım Hikmet…Kendine özgü bir şiir dili ile oluşturduğu güçlü şiirleri kendi yurdunda yıllarca “yasaklı” olan, yüreği yurt sevgisi ile dolu büyük ozan…”Bu kitapta, onun şiirlerini bir araya getiren yapıtları elden geldiğince nesnel davranarak incelemeye, …

Devamını Oku »

Türkçe’ de Öykü Roman PDF E-Kitap

Türkçe' de Öykü Roman PDF E-Kitap

Özellikle edebiyat okurlarının gereksinme duyduğu bu antoloji edebiyatımızdaki öykü ve romanın gelişim çizgisini inceliyor. Yazarları tanıtıcı bilgiler, yapıtlardan alıntılar, edebiyat tarihindeki dönemlerine uygun olarak ele alınıyor. Türk Dili ve Edebiyatı’nın tarihsel gelişimini izlemek isteyenlerin yararlanacağı bir kaynak kitap.İnce Kapak: Sayfa Sayısı: 624Baskı Yılı: 2009Dili: TürkçeYayınevi: İnkılap Kitabevi İlk Baskı Yılı …

Devamını Oku »

Denemeler 1 PDF E-Kitap

Denemeler 1 PDF E-Kitap

Edebiyat eleştirileri genellikle tanıtım bültenlerine dönüştü. Edebi eserlerin derinlemesine ve niteliksel incelemeleri yapılmıyor.Nurullah Ataç’la başlayan, Fethi Naci ile süregelen bir eleştiri ekolü ne yazık ki gelecek kuşaklara devrolmuyor. Fethi Naci’nin büyük bir birikim ve şaşmaz bir üslupla kaleme aldığı Reşat Nuri Romancılığı, Yaşar Kemal Romancılığı Sait Faik Hikayeciliği gibi esaslı …

Devamını Oku »

Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 48 – Kişinin Kendisiyle Savaşı PDF E-Kitap

Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 48 - Kişinin Kendisiyle Savaşı PDF E-Kitap

3 Aylık Düşünce Dergisiİçindekiler:GirişLiberalizmle Muhafazakarlık Arasında Hipnoz: Kişisel Gelişim Fantezisi-Aslı Yazıcı Yakın & Rahşan Balamir Bektaş-Kişinin Kendisiyle SavaşıAgon: Kökendeki Savaşın Öyküsü-Ertuğrul Turan-Canın Gerilimi ve Düşman Tabancı Politeia’da Kişinin Savaşımı-Tolga İnsel-Üstinsanın “İyi İnsan”la Savaşı ve Nietzsche’de Kişinin Kendi Kendisini Aşma Deneyimi-Tahir Karakaş-E. M. Cioran’da Şiddetin Ontolojik Kökeni-Sadık Erol Er-İnsanın Kendi Doğasıyla …

Devamını Oku »