Sanat Tarihi ve Kuramı

Sanatın Sonu PDF E-Kitap

Sanatın Sonu PDF E-Kitap

Postmodern sanat anlayışı, neyin sanat olup neyin olmadığı konusunda bir süredir hararetli bir tartışmaya ve kafa karışıklığına yol açıyor. Günümüzde sanat ve sanat eseri piyasa, moda, milyon dolarlar, pazarlama, marka gibi kelimelerle birlikte anılıyor. Bunlara eşlik eden puslu havada, sezilen ama bir türlü adı koyulamayan bir şey var. Tanınmış sanat …

Devamını Oku »

Çerkes Güzeli PDF E-Kitap

Çerkes Güzeli PDF E-Kitap

“Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Çerkes varlığı, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Ortaçağ Arap devletlerinin orduları ile Ortaçağ Arap sultanlarının haremleri, Çerkes erkek ve kadınlarla doluydu. O kadar ki, 1250-1517 yıllarında Mısır ve Suriye’de hüküm süren Memluklar kısmen Çerkes kökenliydi. Daha sonra, 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Hıristiyan dünyasına yenilmeye başlayıp da korsanlık ya …

Devamını Oku »

Çağdaş Türk Sanatına Temel Yaklaşımı PDF E-Kitap

Çağdaş Türk Sanatına Temel Yaklaşımı PDF E-Kitap

‘Çağdaş Türk Sanatına Temel Yaklaşımlar’da yer alan yazılar –bazıları güncel vesilelerle kaleme alınmış olsalar da– Sezer TANSUĞ’ın genel ve kuramsal nitelikte olan temel yaklaşımlarını içermektedir. Kitapta resim, heykel, seramik gibi görsel iletişim alanlarına da kısaca değinilmektedir. Kitapta yer verilen yazıların arasında, eleştirel yaklaşımların geleneksel duyarlılık ve ahlaki değer ölçütleri yönünden …

Devamını Oku »

Türk Sanatına Yön Veren Sergiler Yahşi Baraz’ın Büyük Sergileri PDF E-Kitap

Türk Sanatına Yön Veren Sergiler Yahşi Baraz'ın Büyük Sergileri PDF E-Kitap

Galeri Baraz Yayınları’ndan çıkan Oğuz Erten’in kaleme aldığı “Türk Sanatına Yön Veren Sergiler ve Yahşi Baraz’ın Büyük Sergileri” isimli kitap, Türkiye’de sanat galericiliği anlamında şimdiye kadar gerçekleştirilmemiş bir çalışmayı ortaya koyuyor. Kitap, Yahşi Baraz’ın 1975 yılında Kurtuluş’ta başlayan sanat galericiliği kariyeri ile Türkiye’deki galericilik tarihinin gelişimini buluşturan eşsiz bir kaynak …

Devamını Oku »