Tarih

Tanıkların Diliyle Dersim 38 PDF E-Kitap

Tanıkların Diliyle Dersim 38 PDF E-Kitap

Bu kitapta 1938’de Dersim’de yaşananlarla ilgili bir dizi röportaj yer alıyor. Konuyla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum.Gülümse Ey Dersim, özünde röportajların iskeletini oluşturduğu bir çalışmadır. Bir bölümde, dersim ile ilgili gözleme dayalı bilgilerin yeraldığı Hotay serra Usivê Qurzkizi (Qurzeli Yusuf’un 70 Yılı) ile kısa hikayelerden oluşan Ormanın Dili isimli kita …

Devamını Oku »

Tarih Boyu Savaş ve Strateji PDF E-Kitap

Tarih Boyu Savaş ve Strateji PDF E-Kitap

Sihirli bir kelime olan strateji,bir zamanlar generallik sanatı anlamında kullanılırdı.!(. yüzyılın sonlarına kadar streteji,hile yaparak zaferler kazanmak anlamına geliyordu.Günümüzde ise strateji,sadece generallerin değil,fakat aynı zamanda devlet adamlarının,ticari kuruluşların ve kurumların liderlerinin de görev alanı içindedir. Strateji kimilerine göre uygulanmakta olan bir plan veya planlar bütünü kimilerine göre ise bir hareket …

Devamını Oku »

Atatürk’ün Öngörüleri PDF E-Kitap

Atatürk'ün Öngörüleri PDF E-Kitap

Öngörü; Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma yeteneğidir. Ulu önder Atatürk’ün sözlerinin düne, bugüne ve yarına nasıl ışık tuttuğunu gösterebilmek.Sayfa Sayısı: 288Baskı Yılı: 2007Dili: TürkçeYayınevi: Delta Kültür Yayınevi İlk Baskı Yılı : 2007 Dil : Türkçe

Devamını Oku »

Sovyetlerden Rusya Federasyonu’na Kapitalist Kuşatma PDF E-Kitap

Sovyetlerden Rusya Federasyonu'na Kapitalist Kuşatma PDF E-Kitap

ABD, etkisini yitirmeye başladığı 1980’li yılların ortalarından itibaren “Stratejik Savunma İnisiyatifi” olan “Yıldız Savaşları” projesini geliştirmiş olup, SSCB’yi her alanda rekabete sürükleyerek, askeri harcamalarını arttırmaya zorlamıştır. Aslında buradaki amaç, Sovyetler’i ekonomik olarak zayıf düşürmekti. Nitekim bu savaşın sonlarında, SSCB’nin çözüldüğüne tanık olunacaktır. Ancak diğer taraftan Sovyetler’İn dağılışı ile ortaya çıkan …

Devamını Oku »

İkazcı Mehmet Şükrü – Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e PDF E-Kitap

İkazcı Mehmet Şükrü - Milli Mücadele'den Cumhuriyet'e PDF E-Kitap

1889 da Afyonkarahisar da doğan Mehmet Şükrü Bey, yüksek öğrenimini tamamladığı 1912 yılından itibaren hukukçu gazeteci ve politikacı olarak Osmanlı İmparatorlugu’ndan Cumhuriyet geçişin önemli aktörlerinden biri oldu. Afyonkarahisar’da milli mücadeleyi örgütledi. Sıvas Kongeresi’ne katıldı. Ve Büyük millet Meclisinde Afyonkarahisar milletvekili olarak görev yaptı.Ekonomik olarak liberal görüşleri savunmakla birlikte,Türkiye Halk İştirakiyan …

Devamını Oku »

Batı Karşısında Milli Düşünce Olsam PDF E-Kitap

Batı Karşısında Milli Düşünce Olsam PDF E-Kitap

Bu küçük kitap, gelenekçi duygularla büyümüş bir yazarın devrimci esintileri yaşadıktan sonra tevekkülde karar kılmasının hikâyesidir. Dostoyevski, bir roman kahramanı gibi büyük bir değişimi yaşar. Burada, Dostoyevski’nin çalkantılı ömrünün bir yönü anlatılıyor. Bu onun tutucu yönüdür. Ömrünün son yıllarında belirginleşen bu eğilim yaratıcılığını engellememiştir. Kitabın ikinci bölümünde üç Rusun düşüncelerine …

Devamını Oku »

Anadolu İhtilali 1-2 PDF E-Kitap

Anadolu İhtilali 1-2 PDF E-Kitap

Mondros mütarekesinden Lozan andlaşmasına, yani Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünden yeni Türkiye Cumhuriyetinin doğuşuna kadar süren bir devrenin olaylarının gerçek yüzünü günümüze kazandıran Sabahattin Selek,Bu belgesel eserini; resmi kayıt ve yayınlar, arşiv ve belgeler arasından ve o devrin olayları içinde önemli rol oynamış kişilerle görüşerek 9 yılda hazırlamıştır.Bu eserin bugüne dek 8 …

Devamını Oku »

Doğu’da Seyahat PDF E-Kitap

Doğu'da Seyahat PDF E-Kitap

“Bekleme beni bu akşam, gece siyah beyaz olacak” diye yazmış Gêrard de Nerval yaşama gözlerini kapadığı 1855’te. Düşler ve gündelik yaşam arasında savrulan bu şair imgesel gecenin çağrısına, yaşamının hiçbir döneminde kulak vermezlik edemedi. Avrupa uygarlığının zincirlerine vurulmuş, ruhundaki gelgitlerle boğuşurken, birçok XIX. yüzyıl romantiği gibi, gecesini aydınlatacak, gecesini gökkuşağının …

Devamını Oku »

Bağdat Demir ve Petrol Yolu Savaşı PDF E-Kitap

Bağdat Demir ve Petrol Yolu Savaşı PDF E-Kitap

Chester ayrıcalıkları ve Mezopotamya petrol alanları üzerindeki İngiliz-Amerikan çekişmesi, Yakındoğudaki Amerikan çalışmalarının hızla gelişmesinin iki önemli ögesidir. Amerikan malları için iyi bir pazar olan Türkiye, aynı zamanda Amerikan fabrikaları için değerli bir ham madde kaynağı ve Amerikan kapitalistleri için verimli bir yatırım alanı olmayı göstermektedir. Böylece, Filistin kutsal topraklarındaki Amerikan …

Devamını Oku »

Osmanlı’da Köle Olmak PDF E-Kitap

Osmanlı'da Köle Olmak PDF E-Kitap

Osmanlı’da Köle Olmak’ta Osmanlı köleliğinin diğer ülkelerdeki kölelik anlayışından farklı yönleri ortaya konmuş; Osmanlı’daki köle kaynaklan, köleliğin bir kurum olarak işleyiş biçimi ve kuralları, toplumun, köle tüccarının, yabancı gezginlerin, devlet erkânının ve resmi kurumların bu kuruma bakışı ve Osmanlı’da köle emeğinin kullanıldığı alanlar, ayrıntılı olarak ele alınmıştır.Osmanlı’da köleliğin tanımının yapıldığı …

Devamını Oku »

Bir Paylaşma Planının Perde Arkası Türkiye 1945 PDF E-Kitap

Bir Paylaşma Planının Perde Arkası Türkiye 1945 PDF E-Kitap

Toplumların kendilerine özgü yasaları vardır. Bu yasalar içinde toplumlar gelişir, yavaşlar veya yok olur. Türkiye’nin toplumsal tarihi de bu yasalar içinde bu güne kadar geldi. İkinci Dünya Savaşı, hem dünya siyasi tarihi, hem de Türk siyasi tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Günümüzde karşılaştığımız sorunları bilmek, kavramak, çözümleyebilmek için geçmiş tarihe …

Devamını Oku »