Gelenek ve Modernleşme Bağlamında Sosyoekonomik Kimlikler: Mardin Örneği Kitap Özeti PDF

Gelenek ve Modernleşme Bağlamında Sosyoekonomik Kimlikler: Mardin Örneği kitabı PDF, Merhaba sevgili kitapseverler, siz değerli okurlarımız için Gelenek ve Modernleşme Bağlamında Sosyoekonomik Kimlikler: Mardin Örneği Kitabı hakkında detaylı bilgiler vermek adına bu paylaşımı hazırladık. Gelenek ve Modernleşme Bağlamında Sosyoekonomik Kimlikler: Mardin Örneği kitap özeti, Gelenek ve Modernleşme Bağlamında Sosyoekonomik Kimlikler: Mardin Örneği kitabının yazarı, Gelenek ve Modernleşme Bağlamında Sosyoekonomik Kimlikler: Mardin Örneği PDF indir gibi arama başlıklarının cevabı yazımızın içeridiğinde..

Gelenek ve Modernleşme Bağlamında Sosyoekonomik Kimlikler: Mardin Örneği Kitap Özeti

Kimlik probleminin meydana geldiği yer, kişinin “kendisini ne olarak ve neye dayanarak tanımladığı” veya “kendisini diğerlerinden ayırt eden özelliklerin neler olduğu” sorularına dayanmaktadır. Başka deyişle, bireyin “mensubiyet” ile “ait olma” noktasındaki başvuru şekilleri, kimlik tutumunu oluşturan dayanaklardır. Amin Maalouf’un dediği gibi “kimliğim beni başka hiç kimseye benzemez yapan şeydir.” Çalışmada kimlik olgusu, gelenek ve modernlik bağlamında karşılaştırmalı olarak kimliği etkileyen kurum ve faktörler çerçevesinde Mardin şehri üzerinden ele alınmaktadır. Mardin’in saha araştırmasında tercih edilmesinin öncelikli sebebi uzun tarihsel geçmişi boyunca dilsel, dinsel, etnik köken ve diğer kültürel birçok bileşen bağlamında çokkimlikli bir yapıya sahip olmasıdır. Bu sayede Mardin ve ilçelerinde sosyoekonomik kimliklerin şekillenmesinde hangi faktörlerin ne ölçüde etkili olabildiklerine ilişkin bir perspektif olusturabilecektir.

Gelenek ve Modernleşme Bağlamında Sosyoekonomik Kimlikler: Mardin Örneği Kitabı PDF indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir