Gönüllü Vazgeçme İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 34 Kitap Özeti PDF indir

Gönüllü Vazgeçme İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 34 kitabı PDF, Merhaba sevgili kitapseverler, siz değerli okurlarımız için Gönüllü Vazgeçme İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 34 Kitabı hakkında detaylı bilgiler vermek adına bu paylaşımı hazırladık. Gönüllü Vazgeçme İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 34 kitap özeti, Gönüllü Vazgeçme İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 34 kitabının yazarı, Gönüllü Vazgeçme İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 34 PDF indir gibi arama başlıklarının cevabı yazımızın içeridiğinde..

Gönüllü Vazgeçme İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 34 Kitap Özeti

Türk Ceza Hukuku Reformu sürecinin temel kanunlarından olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç ve yaptırım teorisine ilişkin birçok kurum yeniden ele alınmıştır. Bu süreçte suça teşebbüs kurumu formüle edilirken, yakın ilişkili olması sebebiyle gönüllü vazgeçme kurumu da paralel olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda gönüllü vazgeçme, suça teşebbüsün her aşamasıyla bağlantılı olarak öngörülmüş, suça iştirakte gönüllü vazgeçme ise özel olarak düzenlenmiştir. Çalışmada öncelikle gönüllü vazgeçme kavramı, kurumun tarihi gelişimi, sistematik olarak sınıflandırılması ve uygulama alanı ortaya konmaya çalışılmış; ardından kanuni düzenleme ve özellikle Alman hukuku çerçevesinde gönüllü vazgeçme kurumunun yapısal unsurları, uygulama ile birlikte irdelenmiştir. Son olarak ise gönüllü vazgeçme kurumunun sübjektif unsuru olan gönüllülük, bugüne kadar ileri sürülen teoriler çerçevesinde, Yargıtay ve Alman Federal Mahkemesi kararlarından örneklerle incelen

Gönüllü Vazgeçme İstanbul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Arşivi Yayın No: 34 Kitabı PDF indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir