İslam Felsefesinde Cisim Teorisi Hikmetü’l-Ayn Geleneği Kitap Özeti PDF İndir

İslam Felsefesinde Cisim Teorisi
Hikmetü’l-Ayn Geleneği kitabı PDF, Merhaba sevgili kitapseverler, siz değerli okurlarımız için İslam Felsefesinde Cisim Teorisi
Hikmetü’l-Ayn Geleneği Kitabı hakkında detaylı bilgiler vermek adına bu paylaşımı hazırladık. İslam Felsefesinde Cisim Teorisi
Hikmetü’l-Ayn Geleneği kitap özeti
, İslam Felsefesinde Cisim Teorisi
Hikmetü’l-Ayn Geleneği kitabının yazarı, İslam Felsefesinde Cisim Teorisi
Hikmetü’l-Ayn Geleneği PDF indir
gibi arama başlıklarının cevabı yazımızın içeridiğinde..

İslam Felsefesinde Cisim Teorisi
Hikmetü’l-Ayn Geleneği Kitap Özeti

“İkinci Klasik Dönem” olarak da adlandırılan yüzyıllar içerisinde Necmeddin Ali b. Ömer el-Kâtibî (ö. 675/1277) tarafından kaleme alınan ve bir İbn Sînâcı felsefe klasiği olan Hikmetü’l-ayn, etrafında oluşan şerh-haşiye geleneği ile hem tedris faaliyetlerine konu olması hem de Fahreddin er-Râzî ve Nasîrüddîn-i Tûsî gibi düşünürlerin süzgecinden geçen felsefi düşüncenin izlerini takibe imkân vermesi açısından değerlidir. Eserin, müellifin bizzat talebeleri tarafından şerhedilmesi, sonraki yüzyıllarda çeşitli bölümlerine haşiyeler yazılması ve tartışılan bazı meselelerin müstakil risale çalışmalarına konu olması da oluşturduğu geniş etkiyi ortaya koymaktadır.

Bu çalışmada Hikmetü’l-ayn geleneği çerçevesinde cismin tanımı, metafizik ilkeleri, varlığa gelişi ve tabiat felsefesinde incelendiği biçimiyle ilişenleri ele alınmaktadır.

İslam Felsefesinde Cisim Teorisi
Hikmetü’l-Ayn Geleneği Kitabı PDF indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir