Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği Moğultay b. Kılıç Örneği Kitap Özeti PDF

Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği
Moğultay b. Kılıç Örneği kitabı PDF, Merhaba sevgili kitapseverler, siz değerli okurlarımız için Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği
Moğultay b. Kılıç Örneği Kitabı hakkında detaylı bilgiler vermek adına bu paylaşımı hazırladık. Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği
Moğultay b. Kılıç Örneği kitap özeti
, Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği
Moğultay b. Kılıç Örneği kitabının yazarı, Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği
Moğultay b. Kılıç Örneği PDF indir
gibi arama başlıklarının cevabı yazımızın içeridiğinde..

Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği
Moğultay b. Kılıç Örneği Kitap Özeti

İslam ilim geleneğinin en önemli unsurlarından biri olan şerh ve haşiye telifi, bilginin anlaşılması, muhafazası ve aktarılması hususunda muteber bir ilmî faaliyet ve eser telif usulü olarak yüzyıllarca sürdürülmüştür. Son yıllarda İslamî ilimlerin farklı dalları açısından şerh-haşiye literatürünü değerlendiren çalışmalar yapılmakla birlikte, siyer alanında bu konuya dair kapsamlı yaklaşım sergileyen bir eser henüz ortaya konulmamıştır.

Söz konusu eksikliği gidermek için atılan bir adım niteliğindeki bu çalışma, siyer yazıcılığında şerh ve haşiyelerin tarihî gelişimini ve bu gelenek içerisinde telif edilen eserleri tespit ederek, Abdurrahman es-Süheylî’nin (ö. 581/1185) İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-nebeviyye’sine yazdığı er-Ravzü’l-ünüf adlı şerhi üzerine Moğultay b. Kılıç’ın (ö. 762/1361) telif ettiği ez-Zehrü’l-bâsim adlı haşiyesinin siyer yazıcılığındaki yerini belirlemek amacıyla kaleme alınmıştır.

Siyerde Şerh-Haşiye Geleneği
Moğultay b. Kılıç Örneği Kitabı PDF indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir