Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu İle Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu Kitap Özeti PDF

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu İle Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu kitabı PDF, Merhaba sevgili kitapseverler, siz değerli okurlarımız için Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu İle Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu Kitabı hakkında detaylı bilgiler vermek adına bu paylaşımı hazırladık. Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu İle Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu kitap özeti, Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu İle Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu kitabının yazarı, Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu İle Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu PDF indir gibi arama başlıklarının cevabı yazımızın içeridiğinde..

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu İle Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu Kitap Özeti

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, 6762 sayılı Kanuna göre, gönderen hakkında birçok yeni düzenleme ihdas edilmiştir. Bunlardan biri, mehaz Alman Ticaret Kanununun 417. paragrafından iktibas edilen Türk Ticaret Kanununun 864. maddesindeki “özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu”dur. Bu düzenleme ile taşıma faaliyeti sırasında meydana gelen zararlardan hangi durumlarda gönderenin kusuru bulunmasa dahi taşıyıcıya karşı sorumlu tutulacağı belirlenmiştir. Kanun koyucu tarafından isabetsiz bir biçimde gönderenin kusursuz sorumluluğunda sınırlı sorumluluk ilkesi benimsenmiştir. Türk Ticaret Kanununun 864 (1). maddesinde sayılan gönderenin kusursuz sorumluluk halleri sınırlı sayıda belirlenmiştir. Taşıma sırasında gönderen, TTK m. 864 (1)’de sayılan hallerden ziyade başka sebeplerle de taşıyıcının veya üçüncü kişilerin zararına yol açabilir. Bu durumda, gönderenin kusur sorumluluğunun bulunduğu muhakkaktır. Gönderenin tüketici sıfatının bulunması halinde ise, sorumluluk her zaman tüketici gönderenin kusurunun bulunmasına bağlanmıştır. Bu çalışmada gönderenin taşıma sözleşmesinde görünüş şekilleri, gönderenin kusursuz sorumluluğu ile kusur sorumluluğu yükümlülükleri çerçevesinde ele alınmış ve sorumluluğun kapsamı ile sorumluluk davasının özelliklerinden bahsedilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Karayolu İle Eşya Taşımalarında Gönderenin Sorumluluğu Kitabı PDF indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir